Oba sformułowania funkcjonują na co dzień w języku polskim, każde z nich jednak oznacza coś innego i stosuje się je w innych sytuacjach. Ze względu na diametralnie różne znaczenia wymienne stosowanie obu form jest oczywiście niedopuszczalne. Poniżej opracowaliśmy znaczenia każdego ze słów wraz z praktycznymi przykładami użycia w zdaniach. Przypominamy też o możliwości zadawania naszej redakcji pytań w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

do prawdy

Poprawna pisownia, znaczenie: do prawdy z kolei to konstrukcja łącząca przyimek do oraz rzeczownik prawda (oznaczający treść zgodną z rzeczywistością) odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

W dotarciu do prawdy przeszkadza państwo, w tym przypadku organa państwa, które nie wykonują swoich obowiązków.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi odważna pani detektyw, która, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać panującą w małym miasteczku zmowę milczenia.
Wierni widzowie tego programu uważają, że prowadząca broni pokrzywdzonych, pomaga dochodzić im do prawdy i rozwiązania uciążliwego problemu.


Poprawna pisownia

doprawdy

Poprawna pisownia, znaczenie: doprawdy to partykuła, za pomocą której wyrażamy zdumienie (inaczej: czyżby) lub też podkreślamy prawdziwość części naszej wypowiedzi, inaczej: naprawdę, rzeczywiście.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak ma się to zachowanie posła do obietnic sprzed poprzednich wyborów – doprawdy, nie wiem.
Nagranie tragicznego zderzenia dwóch samochodów doprawdy mrozi krew w żyłach.
Trzeciego dnia festiwalu czekają nas doprawdy zróżnicowane koncerty.