Poprawna pisownia

nie można

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie można oznacza, że jakieś zadanie nie będzie wykonane z powodu braku możliwości, wynikających na przykład z braku informacji, umiejętności, wiedzy czy uprawnień. Może odnosić się także do sytuacji, które są odgórnie zakazane i nie powinny się wydarzyć. W tym przypadku jego synonimy to nie wolno, zakazano, zabroniono.
Nieosobowa forma nie można powinna być zawsze zapisywana rozłącznie. Wywodzi się ona od czasownika móc, od którego został utworzony imiesłów przysłówkowa można. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni takie imiesłowy powinny być zawsze zapisywane oddzielnie od partykuły przeczącej nie, co warunkuje również rozłączny zapis wyrażenia nie można.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie można teraz uzyskać informacji na temat tego miejsca, ponieważ internet zupełnie wysiadł.
Będąc u lekarza usłyszał, że nie można wykonać zaplanowanej operacji w terminie, na który był gotowy.
Był gotów powiedzieć szefowi, że nie można tego wykonać bez szczegółowego planu.


Niepoprawna pisownia

niemożna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma wyrazu możny; znaczenie przestarzałe: mający wielki majątek; bogaty.