Niepoprawna pisownia

obruci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obróci

Poprawna pisownia