Poprawna pisownia

pomimo

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pomimo powinno być zapisywane łącznie. Powstało ono na skutek połączenia przedrostka po oraz słowa mimo. W języku polskim przedrostki zawsze muszą być zapisywane łącznie z wyrazami, do których należą i którym nadają pełne znaczenie.
Pomimo to przyimek, który komunikuje, że pewne wydarzenie rozgrywa się wbrew innym wydarzeniom albo zasadom. Jest sprzeczne z tym, czego można się spodziewać. Często występuje w połączeniu pomimo że. Jest synonimem takich określeń jak mimo, chociaż.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomimo wszelkich starań, nie była w stanie osiągnąć znaczącego sukcesu w swojej branży.
Pomimo że doskonale znała rodzinną okolicę, czasami zdarzało jej się stracić orientację w pobliskim lesie.
Grażyna wiedziała, że pomimo głodu nie powinna iść teraz na obiad, ponieważ musiała skończyć pilne zadanie.


Niepoprawna pisownia

po mimo

Niepoprawna pisownia