Zarówno sformułowanie nie prawego jak i nieprawego uznane jest przez językoznawców za poprawne językowo, jednak ich znaczenia różnią się, dlatego warto zapoznać się z zasadami stosowania każdego z nich. Poniżej objaśniamy szczegółowo oba warianty, zaś każdą definicję wzbogaciliśmy dodatkowo przykładami konkretnych zdań. Pamiętaj również, że nasza redakcja odpowiada na pytania czytelników zadane w komentarzach.

Poprawna pisownia

nie prawego

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcję nie prawego zapisujemy rozłącznie wówczas, kiedy w wypowiedzi partykuła nie stanowi wyraźne zaprzeczenie następującego po niej przymiotnika, a co więcej, w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa. Terminem prawy określamy w języku polskim coś znajdującego się po przeciwnej stronie ciała człowieka w stosunku do tej, po której jest serce. Osoba prawa to ktoś szlachetny i uczciwy. Wyrazu tego możemy również użyć w stosunku do poglądów politycznych o nacechowaniu konserwatywnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo! Rozplotłaś mi nie prawego, a lewego warkoczyka!
Niepotrzebnie weszłam w głąb nie prawego, a lewego korytarza.
Znów coś pokręciłaś. Przecież potrzebujemy naprawy nie prawego, a lewego nadkola.


Poprawna pisownia

nieprawego

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nieprawego to z kolei przymiotnik nieprawy odmieniony w dopełniaczu i bierniku liczby pojedynczej. Nieprawą nazywamy osobę postępującą niezgodnie z obowiązującą etyką, a także coś nielegalnego, nieprawowitego, niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami prawnymi.

Przykłady poprawnej pisowni

Tak niecnego i nieprawego człowieka dawno nie spotkałam.
Słyszałaś? Ponoć Adam jest jej dzieckiem z nieprawego łoża.
Nie będę dłużej tolerował tak nieprawego i fałszywego pracownika.