Choć oba wyrażenia są stuprocentowo poprawne, to nie należy stosować ich zamiennie, gdyż pochodzą od innych słów źródłowych. Zapoznaj się ze znaczeniem każdego ze słów, a nie popełnisz błędu, polegającego na użyciu słowa niepasującego do kontekstu zdania. W razie wątpliwości pamiętaj, że możesz zadać naszej redakcji dowolne pytanie językowe.

Poprawna pisownia

bracią

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie bracią to odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej rzeczownik brać. Terminem tym określamy bractwo, a także grupę dobrze znających się wzajemni ludzi. Warto zwrócić uwagę na końcówkę tego wyrazu – uzasadnia ją obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, która mówi, że rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny zawsze przybierać zakończenie .

Przykłady poprawnej pisowni

Wraz z bracią studencką wziąłem udział w pochodzie juwenaliowym.
Z bracią harcerską planujemy kolejny wyjazd pod namiot już w przyszłe wakacje.
Nie mogę doczekać się spotkania po latach z bracią żołnierską.


Poprawna pisownia

braciom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie braciom to z kolei odmieniony w celowniku liczby mnogiej rzeczownik brat – czyli osobnik płci męskiej, mający wspólnego ojca lub matkę z podmiotem w zdaniu. Tego typu postacie deklinacyjne powinny zawsze przybiera końcówkę -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy przypomniałaś swoim braciom, że w niedzielę są imieniny babci?
Proszę, podziękuj jeszcze raz ode mnie swoim braciom za to, że pomogli mi z przeprowadzką.
Obiecałam swoim braciom, że już niebawem poznają mojego nowego chłopaka.