Poprawna pisownia

furtka

Poprawna pisownia, znaczenie: furtka to zdrobnienie od rzeczownika furta. Terminem tym określamy jednoskrzydłowe, niewielkie wejście na dany teren, na przykład do ogrodu. W przenośni furtką nazywamy zapasowe wyjście z jakiejś sytuacji, zostawione w razie kłopotów.
Omawiany rzeczownik należy zawsze zapisywać przez u otwarte. Świadczy o tym jego etymologia – zostało zapożyczone z języka niemieckiego, w którym obecny jest termin Furt, określający bardzo płytkie miejsce w rzece, przez które można przejechać bądź przejść.

Przykłady poprawnej pisowni

Nowa furtka była znacznie większa od poprzedniej i zawieszono na niej skrzynkę pocztową.
Mamo, czy ta furtka prowadzi do lasu?
Furtka prowadząca na teren zaniedbanego ogrodu była zardzewiała i pokryta bluszczem.


Niepoprawna pisownia

fórtka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

furdka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fórdka

Niepoprawna pisownia