Niepoprawna pisownia

włorzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włożyć

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik dokonany, pochodzący od formy wkładać. Oznacza on: umieścić coś w czymś, ubrać się w coś lub też ubrać w coś kogoś, poświęcić swój czas, wysiłek, pracę w jakimś konkretnym celu, wpłacić gdzieś pieniądze, ale również – wydać na coś pieniądze.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego sformułowania jest pisownia przez ż. Uzasadnia to obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że spółgłoskę tę piszemy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym wymienia się na jedną z następujących głosek: d, dz, g, h, s, z, ź. W tym przypadku włożyćwkładać, czyli zachodzi oboczność ż:d.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mogłabyś włożyć zakupy do lodówki?
Pamiętam, że musiałem bardzo dużo pracy włożyć w ten projekt, by w ogóle go zaliczyć.
Pamiętaj, proszę, żeby przed wyjściem włożyć wszystkie brudne naczynia do zmywarki.


Niepoprawna pisownia

w łożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włoszyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włożydź

Niepoprawna pisownia