Niepoprawna pisownia

nie obco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobco

Poprawna pisownia