Słowo ból oznacza cierpienie fizyczne i psychiczne. Jest określeniem nieprzyjemnego wrażenia zmysłowego. Ale też oznacza doznania psychiczne, które są ściśle związane ze zmartwieniem, smutkiem, stratą.
W gramatyce języka polskiego wyraz ból występuje jako rzeczownik niemęskoosobowy i odmienny. Liczba mnoga to bóle, od niej pochodzą formy bóli i bólów, które występują w dopełniaczu liczby mnogiej. Obydwie są poprawne, natomiast popularna i co za tym idzie, funkcjonująca jako tak zwany uzus społeczny jest forma bólów.

Poprawna pisownia

bóli

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego nie odczuwam podczas tej choroby bóli? To przecież nieprawdopodobne.
Przy tym zabiegu, nie będzie żadnych bóli – wykonujemy go w znieczuleniu.
Nie wiem, co jest większe od psychicznych bóli, które odczuwa dziecko po stracie matki.


Poprawna pisownia

bólów

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Odkąd pamiętam, nigdy nie miałam tak silnych bólów głowy.
Tych bólów oczu nabawiłeś się pewnie podczas nocnej pracy z komputerem.
Nigdy nie cierpiałam takich bólów psychicznych, jak po odejściu Michała.