Poprawna pisownia

dysleksja

Poprawna pisownia, znaczenie: dysleksją nazywamy specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Jedyną poprawną formą zapisu omawianego sformułowania jest dysleksja, o czym świadczy jego etymologia. Wyraz ten został zapożyczony z języka łacińskiego i jest połączeniem przedrostka dys- (oznaczającego brak czegoś), tematu -lek- (pochodzącego od logos – słowo) oraz końcówki wywodzącej się od rzeczownika lexis, oznaczającego naukę.

Przykłady poprawnej pisowni

Dysleksja to problemy z uczeniem się czytania, pisania lub liczenia, które występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.
Obawiam się, że Tomek może mieć dysleksję – muszę udać się z nim do odpowiedniej poradni.
Dysleksja to zaburzenie, które w żadnym stopniu nie uniemożliwia normalnego rozwoju dziecka.


Niepoprawna pisownia

dyslekcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dyzleksja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dyslekzja

Niepoprawna pisownia