Niepoprawna pisownia

acz kolwiek

Niepoprawna pisownia


Wyrażenie aczkolwiek bez względu na kontekst zdania należy każdorazowo zapisywać łącznie. Uzasadnia to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, nakazująca by wszystkie wyrazy zawierające końcówkę -kolwiek były zawsze pisane razem.

Poprawna pisownia

aczkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie aczkolwiek to spójnik, który może pełnić w zdaniach kilka różnych funkcji. Jego zadaniem jest łączenie dwóch zdań podrzędnie złożonych, również wtedy, kiedy zdanie podrzędne jest wtrącane, wyrażenie łączności treści przeciwstawnych lub znacznie się różniących, łączenie części zdania takich jak przydawki czy okoliczniki, a także wprowadzanie wyrażenia uzupełniającego lub wtrąconego. Językoznawcy sugerują, by wyrażenia tego nie używać w mowie potocznej, lecz w tekstach oficjalnych i podniosłych.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej nowy płaszczyk, aczkolwiek śliczny, był zupełnie nieodpowiedni na obecną pogodę.
Był dobrze wykształcony, aczkolwiek mało inteligentny.
Zaraz po pracy, aczkolwiek bardzo niechętnie, zabrałam się za sprzątanie mieszkania.


Niepoprawna pisownia

aszkolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aż kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ażkolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aczykolwiek

Niepoprawna pisownia