Niepoprawna pisownia

acz kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aczkolwiek

Poprawna pisownia