Niepoprawna pisownia

kożeń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzeń

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie korzeń może być wykorzystywane do opisu części rośliny, która utrzymuje ją w glebie i służy do pobierania składników odżywczych oraz wody. Jednocześnie jest to część niektórych roślin chętnie wykorzystywana w kuchni, ze względu na swoje aromatyczne właściwości i bogactwo witamin. Korzeniami można nazwać także powiązania z przeszłością, w tym pochodzenie genealogiczne.
Korzeń należy zapisywać przez rz. Rzeczownik ten pochodzi z języka prasłowiańskiego, w którym występował jako korene, które dały początek dzisiejszej wersji przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Obierz dokładnie każdy korzeń ze skórki, a potem opłucz wodą, zanim wrzucisz go do potrawki.
Ten kwiat ma długi, prosty korzeń palowy, dlatego potrzebujesz do niego sporej donicy i dużo ziemi.
Korzeni tego święta można doszukiwać się jeszcze w czasach antycznych, ale dziś ma zupełnie inną formę.