Poprawna pisownia

skądinąd

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to może pełnić w zdaniach funkcję partykuły oraz zaimka. W pierwszym przypadku jest ono używane w wyrażeniu wtrąconym, nawiązującym do wcześniejszej wypowiedzi i uzupełniającym je nową, najczęściej mniej istotną, informacją. Jako zaimek skądinąd oznacza: z innego miejsca lub źródła niż to, o którym była mowa i to, które mówiący lub osoba słuchająca mieli na myśli.
Należy zapamiętać, że jedyną poprawną formą zapisu powyższego sformułowania jest pisownia łączna. Jest ona umotywowana faktem, że wyrażenie to należy do zrostów, dawniej zaliczanych do połączeń przyimkowych. Trwałe połączenie w języku polskim członów tworzących ten zrost uzasadnia jego pisownię łączną.

Przykłady poprawnej pisowni

4 czerwca 1989 roku skończył się Polsce komunizm – obwieściła przed 30 laty, sympatyczna skądinąd aktorka, Joanna Szczepkowska.
A więc ta, skądinąd miła pani, która nas obsługiwała, postanowiła dopytać, jak długo jesteśmy parą.
Skądinąd nie musisz już ukrywać, że wyjeżdżam – ona wie o wszystkim.


Niepoprawna pisownia

skąd inąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skądinond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąd i nąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąd inond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skondinąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skondinond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skądinąt

Niepoprawna pisownia