Poprawna pisownia

e-mail

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą jest w tym przypadku e-mail. Sformułowanie to zostało zapożyczone wraz z pisownią, wymową oraz znaczeniem z języka angielskiego. Językoznawcy dopuszczają również stosowanie skróconej formy mail, jednakże zapis email jest błędem.
Powyższym wyrażeniem określamy pocztę elektroniczną. Używamy go również w odniesieniu do adresu internetowego użytkownika poczty elektronicznej, a także – do wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poprawna pisownia

mail

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę pamiętać, by wieczorem wysłać e-mail, potwierdzający uczestnictwo w marcowej wycieczce.
Jeśli podasz tu swój adres e-mail, będziesz otrzymywać cotygodniowe zestawienie promocji w tym sklepie.
E-mail od kierownika mojego działu sprawił, że mocno się zestresowałem.


Niepoprawna pisownia

email

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

e mail

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

imejl

Niepoprawna pisownia