Poprawna pisownia

skazałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazałem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kazałem

Niepoprawna pisownia