Poprawna pisownia

nieprawdomówny

Poprawna pisownia, znaczenie: prawdomówny oznacza człowieka, który mówi prawdę i jest wiarygodny. Wyraz prawdomówny gramatycznie jest przymiotnikiem w stopniu równym, a w tym wypadku reguła ortograficzna stosowana w języku polskim podaje, że partykułę nie z przymiotnikami będącymi w stopniu równym piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój chłopak jest nieprawdomówny, wczoraj skłamał w sprawie oceny końcowej z matematyki.
Znowu okazuje się, że jesteś wobec nas nieprawdomówny, jeśli chodzi o stopnie w szkole.
Zazwyczaj córka nas nie okłamuje, ale jeśli okaże się, że jest nieprawdomówna, dostanie karę.


Poprawna pisownia

nie prawdomówny

Poprawna pisownia, znaczenie: kiedy zamierzamy podkreślić przeciwieństwo, partykułę nie zapiszemy oddzielnie. Pisownia zależy więc od kontekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ty jesteś nie prawdomówny, ale zwykłym krętaczem, który notorycznie kłamie.
Po raz pierwszy mój syn okazał się nie prawdomówny, ale całkowicie zakłamany i mataczący.
Jeśli okaże się, że jesteś nie prawdomówny, ale zwykłym oszustem, to nie chcę cię znać.

Niepoprawna pisownia

nie prawdo mówny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawdo mówny

Niepoprawna pisownia