Niepoprawna pisownia

jeśli bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jeślibym

Poprawna pisownia, znaczenie: jeślibym to spójnik, który służy do wprowadzania zdania podrzędnego, określającego pewne warunki, które decydują o czymś, co może lub nie może wydarzyć się w życiu podmiotu mówiącego.
Jeślibym należy zapisywać łącznie. Jest to wynikiem zasady językowej, która mówi, że cząstkę -by we wszystkich osobach zapisuje się łącznie ze spójnikami, przy których występuje. W tym przypadku jest to spójnik jeśli.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeślibym wcześniej poszedł do domu, może jeszcze zostałbym Anię, z którą chciałem się spotkać.
Na pewno miałbym więcej czasu dla rodziny, jeślibym nie wyjeżdżał tak często służbowo.
Jeślibym nawet stracił teraz pracę, na pewno potrafiłbym sobie doskonale poradzić w nowej.