Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

od razu

Poprawna pisownia, znaczenie: od razu to rodzaj nieodmiennej frazy przysłówkowej, która na ogół towarzyszy czasownikowi i poprzez użycie której możemy zakomunikować jedno ze znaczeń takich jak: bezzwłocznie, natychmiast, w tej chwili, momentalnie oraz bardzo szybko. Zawsze zapisujemy ja rozdzielnie, w szczególności należy pamiętać, że zapisanie jej w sposób łączny (czyli odrazu) to zawsze błąd językowy! Jest to zwrot nieodmienny, w związku z czym jego forma nie ulega zmianie w zależności od liczby i przypadku, w jakim występuje. Od wyrazów bliskoznacznych jak na przykład szybko albo prędko różni go również fakt, iż nie podlega stopniowaniu. Pamiętaj, że w razie trudności z zapamiętaniem poprawnej pisowni od razu możesz pokusić się o skorzystanie z jednego z synonimów, które często mają bardziej przystępną do zapamiętania pisownię. Są to m.in.: natychmiast, bez namysłu, bez zwłoki, z miejsca oraz bezzwłocznie. Przypominamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości nasza redakcja odpowiada na pytania językowe czytelników w sekcji komentarzy pod artykułem, a poniżej przygotowaliśmy kilka przykładów użycia wyrażenia w zdaniu, co powinno ułatwić zapamiętanie poprawnej pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

To jest najpilniejsza sprawa na dzisiaj, po odprawie od razu się nią zajmę.
Czemu nie powiedziałeś od razu, że nie podoba Ci się ten film? Obejrzelibyśmy inny, a teraz nie starczy nam już na to czasu.
Jeśli spodziewasz się, że zrobię to od razu to muszę Cię rozczarować – ta sterta papierów to teksty, które muszę przeczytać w pierwszej kolejności.
Jeśli mówię, że masz to zrobić od razu to nie znaczy za kwadrans, to znaczy natychmiast!


Niepoprawna pisownia

otrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot razu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia