Poprawna pisownia

wsuwać

Poprawna pisownia, znaczenie: wsuwać oznacza, że coś jest przesuwane tak, aby znalazło się wewnątrz czegoś, na czymś albo pod czymś. Jest to również podanie drugiej osobie czegoś, co nie jest zgodne z jej wolą. W innym kontekście oznacza podanie komuś jakiegoś przedmiotu w taki sposób, by nikt nie mógł tego dostrzec. Wsuwać to także zjadać coś z apetytem.
Poprawnie słowo wsuwać zapisujemy przez u. Samogłoska u należy do rdzenia tego wyrazu, dlatego pomimo że występuje tam następnie litera w, nie można wykorzystywać o z kreską. Pisownia taka związana jest z kształtowaniem się rdzenia słowa w polszczyźnie, w którym pojawiło się i utrwaliło u. Do tego samego rodzaju słów należą między innymi: przesuwaćprzesuwka, zakućzakuwka.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy usłyszał przyciszone głosy dobiegające z piwnicy, zaczął ostrożnie wsuwać się do środka przez uchylone drzwi.
Zaczęła wsuwać mu pieniądze do ręki w podzięce po tym, jak wyświadczył jej przysługę i zawiózł do sąsiedniego miasta.
Wygłodzony pies otrzymał swoją porcję jedzenia, więc zaczął wsuwać ją łapczywie, jakby w obawie, że zaraz zniknie.


Niepoprawna pisownia

wsówać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fsówać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w sówać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w suwać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fsuwać

Niepoprawna pisownia