Niepoprawna pisownia

kurfa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kórwa

Niepoprawna pisownia