Poprawna pisownia

iniekcja

Poprawna pisownia, znaczenie: iniekcja to inaczej zastrzyk, czyli zabieg bezpośredniego wprowadzenia jakiejś substancji (leku, narkotyku czy trucizny) do organizmu za pomocą igły. W żargonie medycznym nazywamy tak również pojedynczą wstrzykiwaną pacjentowi dawkę leku.
Korzenie powyższego wyrazu sięgają do języka łacińskiego, w którym występował rzeczownik iniectio, oznaczający wrzucenie. Polszczyzna przejęła zatem ten zwrot zarówno z pisownią, jak i znaczeniem – stąd należy zawsze zapisywać go przez i. Błędny zapis przez j może wynikać ze skojarzenia z językiem angielskim, w którym to faktycznie występuje rzeczownik injection, oznaczający zastrzyk.

Przykłady poprawnej pisowni

W dniu 5.07 pacjent nie stawił się na umówioną iniekcję.
Wspólnie z innymi lekarzami zadecydowaliśmy, że w Pana przypadku najskuteczniej zadziała antybiotyk w iniekcjach.
Iniekcja leku przebiegła szybko i bezboleśnie.


Niepoprawna pisownia

injekcja

Niepoprawna pisownia