Poprawna pisownia

nie dam

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie dam należy zapisywać rozłącznie. Jest połączeniem partykuły przeczącej nie z czasownikiem dać, więc obowiązuje w jego przypadku ogólna zasada pisowni czasowników z przeczeniem, mówiąca, że zawsze ustawiane są oddzielnie.
Nie dam to wypowiedź w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Oznacza, że osoba mówiąca nie przekaże jakiegoś przedmiotu innej osobie. Odnosi się także do braku pozwolenia albo niechęci względem jakiegoś działania.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dam się po raz kolejny oszukać, dlatego nawet nie próbuj mnie tak bezczelnie okłamywać.
Przykro mi, ale dzisiaj nie dam ci nawet na chwilę mojego samochodu, bo zaraz muszę wyjechać.
Nie bój się, nie dam jej tego zrobić, bo uważam, że to totalna głupota. Będzie musiała mnie posłuchać.


Niepoprawna pisownia

niedam

Niepoprawna pisownia