Niepoprawna pisownia

przehadzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przechadzać

Poprawna pisownia