Poprawna pisownia

w poprzek

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem jest w poprzek. W poprzek to wyrażenie przyimkowe. Zgodnie z zasadami ortograficznymi połączenie przyimka z przysłówkiem, rzeczownikiem, zaimkiem lub liczebnikiem zapisujemy rozłącznie. W poprzek to również frazem przysłówkowy.
W poprzek oznacza, że coś lub ktoś znajduje się lub porusza prostopadle do długości jakiegoś obiektu, albo prostopadle do dłuższego boku danego obiektu. Niedosłownie, w poprzek może oznaczać coś, co odbiega od głównego przyjętego nurtu.
Synonimami tego wyrażenia będą: na wskroś, na krzyż, przez, poprzez, wszerz, poprzecznie, przeciwnie niż wiodący nurt albo ogólnie uznawana interpretacja.

Przykłady poprawnej pisowni

Pies leżał w poprzek tapczanu w swojej ulubionej pozycji.
Była gołoledź, dlatego samochód wpadł w poślizg i zatrzymał się w poprzek drogi.
Musieliśmy iść w poprzek lasu, bo okazało się, że na naszej drodze było pełno wody i błota.


Niepoprawna pisownia

wpoprzek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpopszek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w popszek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpopżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w popżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w poprzeg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpoprzeg

Niepoprawna pisownia