Niepoprawna pisownia

gnuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gnój

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo gnój oznacza obornik, na który składają się płynne i stałe zwierzęce odchody oraz ściółka. Używa się go do nawożenia gleby. Gnój to także obelżywe określenie na osobę, która zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami lub chamsko. Z kolei w języku potocznym jest to określenie na brud, nieporządek i bałagan.
Wyraz gnój zapisujemy przez ó. Zgodnie z zasadami ortograficznymi, samogłoskę ó należy zapisywać wówczas, gdy wymienia się ona na: a, e, o. W tym przypadku jest to wymiana zachodząca w parze słów pokrewnych gnójgnoje.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy gnój został naszykowany, rolnik wraz ze swoją rodziną zajął się nawożeniem pola.
To nie jest dobry człowiek, to gnój, który myśli, że wszystko mu wolno i est pępkiem świata.
Gnój ma strasznie nieprzyjemny zapach, dlatego nie lubię przejeżdżać przez wieś, kiedy pola są nim nawożone.