Niepoprawna pisownia

Język Polski

Niepoprawna pisownia, poprawna jedynie jako tytuł czasopisma – „Język Polski”.


Poprawna pisownia

Język polski

Poprawna pisownia