Niepoprawna pisownia

Język Polski

Niepoprawna pisownia, poprawna jedynie jako tytuł czasopisma – Język Polski.


Poprawna pisownia

Język polski

Poprawna pisownia, znaczenie: prawidłowo należy zapisywać język polski małymi literami. Wynika to z zasady ortograficznej, która mówi, iż przymiotniki złożone, utworzone od nazw krajów, należy zapisywać małymi literami.
Język polski to język ojczysty osób urodzonych i mieszkających w Polsce, a także tych, które urodziły się w polskich rodzinach przebywających na terenie innych krajów. Od ludzi przybyłych z zagranicy, ubiegających się o polskie obywatelstwo, jest wymagana jego znajomość.
Jest to także nazwa przedmiotu w szkole.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy przychodzę na język polski, zawsze obawiam się, że nauczyciel zawoła mnie do tablicy.
Moja mama pochodzi z Francji i według niej język polski jest bardzo trudny, ale mnie nie sprawia problemów.
Mój wujek uczy języka polskiego w szkole dla obcokrajowców, która znajduje się w Warszawie.