Niepoprawna pisownia

mażanna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

marzanna

Poprawna pisownia, znaczenie: Marzanna jest imieniem starosłowiańskiej bogini śmierci. Zgodnie ze słowiańskimi tradycjami, jej śmierć była jednoznaczna z zakończeniem zimy i początkiem wiosny, kiedy rodził się bóg Jaryle. Jednocześnie jest to nazwa kukły, która symbolizować ma boginię śmierci. Jej rytualne topienie (a dawniej także palenie) miało na celu zakończenie zimy, przywołanie wiosny i zapewnienie sobie dobrych plonów. Obecnie kukłę Marzanny zazwyczaj przygotowują i topią dzieci na rozpoczęcie wiosny.
Marzanna jest imieniem bogini, w którym zawarta jest praindoeuropejska cząstka mor lub mar, oznaczająca śmierć. Ze względu na takie pochodzenie, nazwę należy zawsze zapisywać przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Marzanna została przygotowana wyłącznie przez klasę 1A, pozostałe dzieci nie chciały tego robić.
Marzanna musiała być niezwykle ciekawą boginią słowiańską, szkoda, że mało o niej wiadomo.
Janek najbardziej lubi mitologię słowiańską, w szczególności podoba mu się bogini Marzanna.


Niepoprawna pisownia

maszanna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mażana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maszana

Niepoprawna pisownia