Kąt i kont mają odmienne znaczenie. Obydwie formy pisowni są poprawne. Natomiast sama pisownia wynika z kontekstu wykorzystania wyrazów. Zapoznaj się z poniższymi definicjami i przykładami, aby nie pomylić tych wariantów.

Poprawna pisownia

kont

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kont pełni rolę dopełniacza od rzeczownika konto.

Przykłady poprawnej pisowni

Korzystanie z kilku kont na Instagramie powinno być banowane.
Posiadanie kilku kont w banku jest niezmiernie kosztowne. Lepiej mieć jedno, a dobre.
Służbowe konta e-mail nie działają, ponieważ jest awaria serwera.


Poprawna pisownia

kąt

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kąt oznacza miejsce albo pojęcie matematyczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Kąt prosty, ostry i rozwarty, czy wiecie czym się od siebie różnią?
Przynieś mi miotełkę, która stoi w kącie, w korytarzu.
Kąt w matematyce posiada określone wnętrze, a także wierzchołek oraz dwie proste czyli ramiona.