Poprawna pisownia

niekorzystni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie korzystni

Niepoprawna pisownia