Niepoprawna pisownia

ól

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ul

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to jest rzeczownikiem, który w języku polskim oznacza niewielką konstrukcję, swoim kształtem przypominającą ludzki dom, w którym hodowane są pszczoły. Zazwyczaj posiada ono odpowiednią strukturę, umożliwiającą owadom produkcję plastrów miodu i otwierane jest od góry.
Termin ten może być również skrótem od wyrazu ulica. Wówczas należy pamiętać, by każdorazowo zakończyć go kropką, na przykład: ul. Wiejska. Termin ul należy zawsze pisać przez u. Wynika to przede wszystkim z reguły, nakazującej zgodny z tradycją historyczną zapis wyrazów rodzimych. Określenie to bowiem występowało w takiej formie już w XVI wieku, choć jego znaczenie było wówczas nieco inne – dawny ul to inaczej wydrążenie, dziura, otwór; dopiero z biegiem czasu zaczęto go używać w kontekście domu dla pszczół. Ponadto, w języku polskim wyrazy, które rozpoczynają się na samogłoskę ó występują sporadycznie i zaliczamy je do wyjątków.

Przykłady poprawnej pisowni

Za domem moich dziadków znajduje się kilkanaście kolorowych uli.
Proste ule dla pszczół można z powodzeniem zrobić własnoręcznie.
Prawidłowo zbudowany ul służy do życia, rozwoju rodziny pszczelej oraz do zbierania przez nią zapasów pożywienia.