Choć obie opisane poniżej konstrukcje funkcjonują we współczesnej polszczyźnie, to ich znaczenia różnią się i nie należy stosować ich zamiennie. Przeczytaj poniższe definicje dla każdego z wariantów, a także przykłady ich zastosowania w zdaniach, a zrozumiesz różnicę i nie popełnisz błędu polegającego na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zdania. Przypominamy też o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

w lot

Poprawna pisownia, znaczenie: w lot to związek frazeologiczny oznaczający: bardzo szybko, natychmiast, błyskawicznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jest bardzo mądry – w lot zrozumiał tłumaczone przeze mnie zadania.
Jako że bardzo interesują mnie komputery, w lot załapałam, w czym tkwi problem.
W lot zrozumiałam, że pomiędzy tymi ludźmi często występują spięcia.


Poprawna pisownia

wlot

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wlot to z kolei rzeczownik, którym określamy początkową część jakiejś rzeczy, do której coś wlatuje, wpada, wjeżdża bądź wpływa.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki namalowanym znakom poziomym, wlot tej ulicy przestał być miejscem częstych kolizji.
Wlot na autostradę jest w remoncie, stąd tworzące się przy nim korki.
Dynamikę tego samochodu podkreśla, duży, wystający znad maski wlot powietrza.