Poprawna pisownia

plebs

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownikiem tym określa się ogół ludzi nieposiadających wykształcenia i niezamożnych, którzy mają obojętny stosunek do kultury. W dawnej Polsce była to warstwa społeczna, która nie należała do stanu szlacheckiego, z kolei w starożytnym Rzymie plebsem nazywano obywateli wolnych, jednak nieposiadających pełni praw politycznych.
Powyższy wyraz zawsze zapisujemy przez b. Próby pisowni przez p wynikają z uproszczenia wymowy – podczas artykulacji omawianego słowa łatwiej jest wymówić bezdźwięczne p niż dźwięczne b.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomyśl, jaki byłby wstyd, gdyby dziewczyna z tak dobrego domu zadawała się z plebsem.
Podburzony plebs wszczął w mieście zamieszki na ogromną skalę.
Zabraniam Ci utrzymywać kontakt z tymi ludźmi, to zwykły plebs.


Niepoprawna pisownia

pleps

Niepoprawna pisownia