Niepoprawna pisownia

prosił bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prosiłbym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz prosiłbym należy zapisywać łącznie. Jest on połączeniem słowa prosić z przyrostkiem bym, odpowiadającym za wyrażenie przypuszczenia oraz za złagodzenie brzmienia poszczególnych słów. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wszystkie przyrostki muszą być pisane razem z wyrazami, do których przynależą.
Prosiłbym to inaczej proszę lub poproszę. Może występować jako forma przypuszczenia, domniemania jakiegoś działania. Odnosi się do sytuacji, w której jedna osoba zwraca się do drugiej o pomoc, wsparcie, poradę. Ze względu na końcówkę -bym, czasownik ten jest wykorzystywany wyłącznie przez mężczyzn w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie prosiłbym cię o pomoc w tej sprawie, gdyby nie była dla mnie bardzo ważna i pilna.
Prosiłbym cię o zachowanie ciszy, próbuję pracować i muszę się bardziej skupić na tym, co robię.
Nigdy nie prosiłbym cię o taką znaczącą przysługę, gdyby sprawa nie była naprawdę poważna.