Niepoprawna pisownia

czytadź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czytać

Poprawna pisownia