Niepoprawna pisownia

besti

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bestii

Poprawna pisownia, znaczenie: bestia to nazwa na dzikie i drapieżne zwierzę. Określeniem tym można również posłużyć się w odniesieniu do złego, okrutnego człowieka. Z kolei w języku potocznym używa się go, by w złości lub podziwie nazwać tak człowieka albo zwierzę.
Rzeczownik bestii należy zapisywać przez -ii na końcu. Jest to słowo, które pojawiło się w języku polskim w oryginalnym zapisie. Pochodzi z języka łacińskiego, gdzie bestia oznacza zwierz. Według zasad języka polskiego wyrazy, które są obcego pochodzenia, zapisujemy podczas odmiany przez dwa -ii na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy wcześniej nie widział takiej wielkiej bestii, dlatego nie wiedział, co ma o niej sądzić.
Zęby tej bestii były naprawdę ogromne, dlatego nie podchodził, a jedynie przyglądał jej z daleka.
Zdolna była z niego bestia, dlatego tak szybko uporał się z zadaniami, które powierzył mu szef.


Niepoprawna pisownia

bestji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beztii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beztji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezti

Niepoprawna pisownia