Niepoprawna pisownia

skrenca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skręca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkrenca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkręca

Niepoprawna pisownia