Poprawna pisownia

beze mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, składające się z obocznej formy przyimka bez (w tym przypadku: beze) oraz zaimka osobowego mnie. Ciekawostką jest fakt, że wyraz beze występuje w języku polskim wyłącznie w powyższej kolokacji. Wyrażenie to oznacza to samo co bez mojego udziału.
W polszczyźnie obowiązuje zasada, która nakazuje rozłączny zapis dużej większości wyrażeń przyimkowych. Dotyczy ona również wyrażenia beze mnie. Wszelkiego rodzaju próby pisania go łącznie lub też uproszczania (np. bez mnie) są błędne.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem jak sobie beze mnie poradzicie przez ten tydzień.
Jeśli chcecie angażować się w strajk, to beze mnie.
Zaspałam, więc powiedziałam Ance żeby jechała na uczelnię beze mnie.


Niepoprawna pisownia

bezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

besemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez mnie

Niepoprawna pisownia