Multi-kulti jest neologizmem, terminem często używanym w internecie czy też mediach w związku z tematami społecznymi i politycznymi. Hasło to oznacza państwo, które jest otwarte na przedstawicieli, różnego rodzaju kultur i narodowości – określa się tak politykę, która stawia na wielokulturowość w obrębie jednego państwa. Oznacza to, że w danym państwie duży procent mieszkańców stanowią przedstawiciele różnych kultur i narodowości. Z racji na to, że multikulti jest stosunkowo nowym terminem, dopuszczalna jest również forma multi-kulti. Poprawna pisownia nie została wciąż określona, choć warto zauważyć, że językoznawcy traktują często multi jako przedrostek, skłaniając się tym samym do zapisu łącznego jako najadekwatniejszego – bardzo możliwe, że z biegiem lat to właśnie ta forma stanie się wyłączną poprawną. Póki co jednak równie często spotyka się również formę z myślnikiem (multi-kulti).

Poprawna pisownia

multi-kulti

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Jakie znasz państwa multi-kulti? Chciałbyś w takim państwie mieszkać?
Czy ten kraj to takie multi-kulti? Zastanawiam się bo chętnie poznałbym różne kultury.
Pobyt w państwie multi-kulti otworzył mnie na poznawanie różnych ciekawych kultur.

Poprawna pisownia

multikulti

Poprawna pisownia, rekomendowana wersja pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

Słyszałem ostatnio o polityce multikulti. Moja siostra mieszka za granicą i mi o tym mówiła.
Nie wiedziałam, że to państwo jest aż tak multikulti. Poznałam tam wiele fajnych i ciekawych osób o różnych kulturach.
Jakie podejście ma Pan do krajów multikulti? Bywa Pan w takich krajach?


Niepoprawna pisownia

multi kulti

Niepoprawna pisownia