Niepoprawna pisownia

adekfatny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adekwatny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik ten należy zawsze zapisywać przez w, o czym świadczy jego etymologia. Został on bowiem zapożyczony z łaciny, w której funkcjonował termin adequatus, oznaczający: zrównany. Przyjęło się, że wyrazy łacińskie, w których występowało połączenie qu po przejęciu przez język polski zapisywane były przez kw. Błędy w pisowni wynikają najczęściej z sugerowania się niestaranną artykulacją, podczas której dochodzi do uproszczenia w do f.
Adekwatny to inaczej: odpowiadający czemuś, zgodny z czymś, odpowiedni, dopasowany.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie uczyłeś się do tego kolokwium, więc Twoja ocena jest adekwatna do Twojego wysiłku.
Po tym procesie przekonaliśmy się, że przestępcę spotkała kara adekwatna do zbrodni.
Moja nowa prostownica zepsuła się po miesiącu używania, jak widać jej cena była adekwatna do jakości.