Niepoprawna pisownia

date

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

datę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo datę należy zapisywać z ę na końcu. Jest to zgodne z ogólną zasadą odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego przez przypadki. W bierniku liczby pojedynczej zawsze muszą one posiadać ę na końcu.
Datę to odmienione słowo data. Oznacza ono dany dzień, miesiąc i rok, które są zgodne z przyjętym w danym kraju kalendarzem. Daty można zapisywać na różne sposoby, a jednym z najpopularniejszych jest zapis w formie liczbowej, np.: 1.10.2020.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz powiedzieć mi datę, ponieważ potrzebuję jej do dokumentów, a nie pamiętam.
Dopisz jeszcze datę i miejscowość w górnym, prawym rogu, aby list wyglądał profesjonalnie.
Przy podpisie proszę dodać datę odebrania faktury oraz jeśli pan ma, to także pieczątkę.