Poprawna pisownia

nie mogliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemogliby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mogli by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogli by

Niepoprawna pisownia