Niepoprawna pisownia

chumor

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

humor

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy każdorazowo zapisywać przez h. Może to uzasadnić jego pochodzenie – wyrazy o identycznym podobnej konstrukcji i znaczeniu występowały zarówno dawniej, w języku łacińskim (choć wówczas humor dosłownie oznaczał ciecz, której zadaniem miała być poprawa naszego usposobienia), jak i obecnie, w językach niemieckim i francuskim. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że w żadnym z wyrazów pokrewnych nie zachodzi wymiana głoski h na spółgłoski g, ż ani z, co mogłoby sugerować konieczność zapisania ch.
Humorem nazywamy chwilowy stan usposobienia człowieka, zazwyczaj pozytywny (radość, pogoda ducha, optymizm), ale nie tylko. Ponadto, możemy tako określić zdolność dostrzegania zabawnych, śmiesznych sytuacji, rozumienia żartów, ale również umiejętność przedstawiania czegoś w dowcipny sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Zły humor profesora może zaważyć na moim oblaniu egzaminu.
Podziwiam Anię. Każdego dnia wygląda jakby miała doskonały humor.
Obejrzenie tej wesołej komedii romantycznej poprawiło mi humor na cały dzień.


Niepoprawna pisownia

hómor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómor

Niepoprawna pisownia