Niepoprawna pisownia

rzal

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żal

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest żal. Do tego rzeczownika nie odnosi się żadna reguła ortograficzna, która wyjaśniałaby poprawny zapis, dlatego należy zapamiętać pisownię. Prawdopodobnie pochodzi ono od starosłowiańskiego žal, które z kolei przyjęło się dzięki językowi praindoeuropejskiemu, w którym zapisywano je jako gwal. Oznaczało kłujący ból.
Słowo żal to inaczej uczucie smutku; skrucha za popełnione nieodpowiednie i potępiane przez ogół czyny. Również zawód i pretensja w stosunku do osoby, bądź grupy osób, które spowodowały czyjeś rozczarowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy popełnił przestępstwo, poczuł ogromny żal, dlatego szybko przyznał się do winy.
Żal nie leżał w jego naturze, dlatego nie przejmował się losem innych, nawet jeśli cierpieli z jego powodu.
Poczuła żal, kiedy okazało się, że jej córka ją okłamała. Obawiała się, że ich relacje mogą na tym ucierpieć.