Niepoprawna pisownia

chipnoza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hipnoza

Poprawna pisownia, znaczenie: hipnoza oznacza zjawisko występujące u ludzi, polegające na zagłębianiu się w stan podobny do snu. Jest to stan wywołany za pomocą sugestii hipnotyzera lub własnej sugestii, w celu jego wywołania mogą być użyte także różnego rodzaju przyrządy. Hipnozą nazywa się także oddziaływanie jednej osoby na drugą, samą siłę sugestii.
Wyraz hipnoza wywodzi się od greckiego hypnos, czyli sen. Zgodnie z zasadami języka polskiego, zapożyczenia powinny być zapisywane w sposób jak najbardziej zgodny z oryginałem. Co więcej, w przeciwieństwie do wyrazów rodzimych, używa się w nich h, co wpłynęło na pisownię rzeczownika hipnoza.

Przykłady poprawnej pisowni

Hipnoza jest nierozerwalnie związana z magnetyzmem zwierzęcym, w który wierzono w XVIII wieku.
Ona wierzy w reinkarnację i wydaje jej się, że hipnoza ujawni, kim była w poprzednim wcieleniu.
Kamila zawsze uważała, że hipnoza na nią nie działa, ale pewnego dnia okazało się, że jest na nią podatna.