Obie formy są poprawne, zależą jednak od kontekstu zdania. Nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zapoznaj się definicjami i przykładami poniżej i na tej podstawie zadecyduj, która pisownia będzie odpowiednia w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

kłuci

Poprawna pisownia, znaczenie (kłuć): przebijać czymś ostro zakończonym, ranić przez ukłucie, ostro boleć.

Przykłady poprawnej pisowni

Ludzie nie lubią być kłuci, dlatego często unikają okresowych badań krwi.
Ukłucie może spowodować wystąpienie krwawienia.


Poprawna pisownia

kłóci

Poprawna pisownia, znaczenie (kłócić): doprowadzać do kłótni, niezgody; kłócić się.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek znowu kłóci się ze swoją żoną, ostatnio im się nie układa.
Pokłóciliśmy się o drobnostkę.