Niepoprawna pisownia

nad liczbowo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadliczbowo

Poprawna pisownia