Poprawna pisownia

ulec

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten jest formą dokonaną, pochodzącą od czasownika ulegać. Określamy nim sytuację, w której ktoś podporządkowuje się czyjejś woli lub sugestii, zmienia się pod czyimś wpływem lub z powodu jakichś czynników. Określeniem ulec możemy również nazwać porażkę w dyskusji, wydarzeniu sportowym czy konkursie, ale także pozwolenie na to, by zawładnęły nami jakieś uczucia lub emocje.
Należy jednak pamiętać, że terminem tym należy nazywać wyłącznie zdarzenia nacechowane negatywnie. Błędem językowym jest na przykład stwierdzenie ulec poprawie. W języku polskim jedyną poprawną formą zapisu jest zapis przez głoskę bezdźwięczną c. Jakiekolwiek błędy w pisowni mogą wynikać z błędnej wymowy, udźwięczniającej końcówkę wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Po długich namowach musiał w końcu im ulec i zgłosił się na ochotnika.
Walczył dzielnie do końca rozgrywki, jednak ostatecznie musiał ulec rywalowi.
Wielokrotnie próbowała poprawić swoje zachowanie, jednak często zdarzało jej się ulec podszeptom brata-psotnika.


Niepoprawna pisownia

uledz

Niepoprawna pisownia