Poprawna pisownia

siódmy listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu listopada, nie zaś o siódmym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

siódmy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siudmy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siudmy listopada

Niepoprawna pisownia