Oba zapisane poniżej wyrażenia, pomimo bardzo podobnego wyglądu i brzmienia, pełnią w zdaniach zupełnie różne funkcje. Dlatego też nie można stosować ich zamiennie (byłby to błąd językowy!). Zachęcamy do zapoznania się ze znaczeniem każdego z wyrażeń, w czym pomocne będą definicje i przykłady, a w razie wątpliwości nasza redakcja służy dodatkową radą w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

do rzeczy

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie do rzeczy to związek frazeologiczny, który w języku polskim wchodzi w skład kilku konstrukcji: mówić do rzeczy (mówić z sensem, rozsądnie), przystępować lub przechodzić do rzeczy (rozpocząć omawianie właściwego tematu, istotnej sprawy), a także wracać do rzeczy (po przerwie powracać do omawianego wcześniej tematu). Do rzeczy jest wyrażeniem przyimkowym, czyli połączeniem przyimka z inną częścią mowy – w tym przypadku jest to rzeczownik. W języku polskim obowiązuje reguła, nakazująca osobny zapis większości tego typu wyrażeń i znajduje ona zastosowanie również w konstrukcji do rzeczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Wracając do rzeczy, uważam, że zaprezentowałeś pogląd, z którym wszyscy się zgadzamy.
Choć mówi do rzeczy, widać, że brakuje mu serca do tego, czym się zajmuje.
Przejdźmy od razu do rzeczy. Panowie, nasza firma ma poważne kłopoty, musimy je omówić.


Poprawna pisownia

dorzeczy

Poprawna pisownia, znaczenie: dorzeczy natomiast to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik dorzecze. Za jego pomocą określamy obszar, z którego wszystkie wody spływają do jednej rzeki.

Przykłady poprawnej pisowni

Na terenie jednego z dorzeczy Warty wybuchł groźny pożar.
Krajobrazy polskich dorzeczy Odry namalowane przez dzieci ze szkoły podstawowej zrobiły wrażenie na wszystkich widzach.
Mieszkając na terenie jednego z dorzeczy Wisły, należy liczyć się z możliwością podtopień.